[Thuyết Minh] Phim YÊU CHÀNG HỌA SƯ trọn bộ

Phim YÊU CHÀNG HỌA SƯ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32

Đạo diễn: Hách Lập Vũ.

Diễn viên: Lý Minh Nguyên, Dương Phức Vũ.

Phim YÊU CHÀNG HỌA SƯ.

Nội dung phim: Đổng Tử Phù tình cờ bước vào tác phẩm truyện tranh do tự mình vẽ, làm quen với họa sư đứng đầu kinh thành Văn Cảnh Trạm. Cảnh Trạm một lòng muốn tòng quân, hiểu lầm Đổng Tử Phù là thám tử do cha mình phái tới. Trong quá trình tiếp xúc, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

https://www.youtube.com/watch?v=CETeDZVnX0M

Add your comment

Your email address will not be published.