Phim Mới 2023 | Truy Tìm Bí Mật Số 4 trọn bộ

Phim Mới 2023 | Truy Tìm Bí Mật Số 4 trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Diễn Viên : Lưu Hiểu Hổ, Lý Tâm Dật,….

Nội dung phim Truy Tìm Bí Mật Số 4 Người xưa để khắc thiên thư vào mai rùa được chia ra làm 4 mảnh cất giấu ở 4 nơi cùng với 4 cái lư đồng và mỗi cái lư đồng điều có manh mối để tìm ra mảnh mai rùa tiếp theo . Vào năm 1937 khảo cổ Trung Quốc phát hiện ra một ngôi mộ cổ ở An Dương có vết tích của 4 miếng mai rùa đó. Sau khi truyền thông biết được , Nhật Bản liền muốn xâm chiếm An Dương và toàn bộ khu vực cổ mộ.

Phim Truy Tìm Bí Mật Số 4.

Nam chính trong phim truy tìm mật danh số 4 Cổ Phong là người thuộc tổ chức chính phủ đã nhận lệnh âm thầm đến An Dương để trợ giúp các vị giáo sư khảo cổ khai quật truy tìm 4 miếng mai rùa và bảo vệ di sản văn hóa không để nó rơi vào tay những kẻ buôn lậu, bọn trộm và nhất là quân Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=tq6hFTa-tXE

Add your comment

Your email address will not be published.