[Thuyết Minh] Phim Tội Ác Ẩn Danh trọn bộ

Phim Tội Ác Ẩn Danh

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Diễn Viên Lưu Tiểu Phong, Tăng Lê, Trương Manh,…

Nội dung phim Tội Ác Ẩn Danh nói Câu chuyện diễn ra ở Thượng Hải vào đầu những năm 1940 trước khi Nhật Bản đầu hàng. Matsuda Masaki người đứng đầu cơ quan tình báo Nhật Bản tại Thượng Hải. Ông từng bí mật giấu danh sách các điệp viên lâu năm gọi là “Hồ sơ xanh”.

Phim Tội Ác Ẩn Danh.

Để có được danh sách này, Cục Thống nhất Trung ương Quốc dân đảng đã phái đặc vụ Triệu Khang thâm nhập vào cơ quan tình báo Nhật Bản. Đồng thời cũng phái hai đặc vụ từ Trùng Khánh tới Thượng Hải để thực hiện nhiệm vụ này.

https://www.youtube.com/watch?v=5UKpmb9j6MA

Add your comment

Your email address will not be published.