[Thuyết minh] Phim Tiến Vào Mắt Bão trọn bộ

Phim Tiến Vào Mắt Bão trọn bộ

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9 | Phần 10 | Phần 11 | Phần 12 | Phần 13 | Phần 14 | Phần 15 | Phần 16 | Phần 17 | Phần 18 | Phần 19 | Phần 20 | Phần 21 | Phần 22 | Phần 23 | Phần 24 | Phần 25 | Phần 26 | Phần 27 | Phần 28 | Phần 29 | Phần 30 | Phần 31 | Phần 32 | Phần 33 | Phần 34 | Phần 35 | Phần 36 | Phần 37 | Phần 38 | Phần 39 | Phần 40

Diễn Viên : Lưu Diệp, Tiêu Ân Tuấn.

Nội Dung phim Tiến Vào Mắt Bão xoay quanh anh chàng khù khờ Lão Tam. Anh vốn dĩ là lính tàu ngầm vì cứu đồng đội mà trở nên khù khờ vô tình bắt được tội phạm cướp ngân hàng. Sau này tên tội phạm Đại Dũng vượt ngục vì muốn cứu em trai mình đã bắt cóc em gái cảnh sát Đội Trưởng Hàn (là người yêu của Lão Tam).

Phim Tiến Vào Mắt Bão.

Lão Tam cùng Đội Trưởng Hàn cùng nhau khống chế cuối cùng bắt được tên tội phạm nguy hiểm này.

https://www.youtube.com/watch?v=Qp4I8Lt0CLA

Add your comment

Your email address will not be published.