Thuyết Minh | Phim Thần Tiễn Phá Trận trọn bộ

Thuyết Minh | Phim Thần Tiễn Phá Trận trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44

Diễn viên: Vương Đình, Vương Vĩ Quang, Trương Đinh Hàm,…

Nội dung phim Thần Tiễn Phá Trận kể về Đạt Văn Tú là người của Long Bang hội là 1 cung thần. Thời điểm này các bang hội ở Thượng Hải loạn lạc đấu đá lẫn nhau. Trong cùng 1 ngày đại tiểu thư Long Bang hội bị bắt, hàng cũng bị đánh cắp khiến cả 2 bên hội liên tục xích mích lẫn nhau, nhưng đứng sau lại là 1 thế lực khác muốn khiến mối quan hệ 2 bên đi vào ngõ cục dẫn đến nhiều cuộc ẩu đả và tàn sát…

Phim Thần Tiễn Phá Trận.

Khi cục diện Thượng Hải ngày càng rối rắm. Văn Tú quyết định nằm vùng để điều tra quân Nhật và dẫn đến bị anh em hiểu lầm…

Add your comment

Your email address will not be published.