[Thuyết minh] Phim THÂN PHẬN BÍ ẨN trọn bộ

Phim THÂN PHẬN BÍ ẨN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Diễn viên: Chu Vịnh Đằng, Trình Tố, Trình Dục.

Phim THÂN PHẬN BÍ ẨN kể về mùa xuân năm 1948, Trinh Sát Đề Phòng Sở 2 Trạm Nam Kinh Cục bảo mật. Lý Mai, trong một lần hành động bị trọng thương gây ra mất một phần trí nhớ, quên mất thân phận thành viên đảng cộng sản của mình. Tình báo viên đảng cộng sản giả vờ phản bội giúp Lý Mai phục hồi trí nhớ. Lý Mai sau khi khôi phục liên lạc với tổ chức đảng cùng tổ chức phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời kết nạp giáo quan chiến thuật của đại học Lục quân trung ương Cao Phong.

Phim THÂN PHẬN BÍ ẨN.

Hồ Nhất Phu – trạm trưởng trạm Nam Kinh Cục bảo mật luôn âm thầm giám sát Lý Mai. Lý Mai mấy lần may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Trong thời gian cùng Cao Phong vào sinh ra tử, hai người nảy sinh tình cảm. Cuối cùng Lý Mai trợ giúp Cao Phong khởi nghĩa, cùng giải phóng quân giải phóng Nam Kinh.

Add your comment

Your email address will not be published.

1 bình luận