[Thuyết Minh] Phim Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ trọn bộ

Phim Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Bộ phim Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ lấy bối cảnh nhà Hán thời Hán Tuyên đế đến Hán Thành đế. Phim xoay quanh cuộc đời Vương Chính Quân, một cô gái trẻ vào cung làm tú nữ cho thái tử. Kết nghĩa 2 tỷ muội với Phó thị và Phùng thị, cùng nhau mưu cầu sủng ái của thái tử. Phó thị tham vọng muốn làm chính thất, tranh đoạt sủng ái và phá vỡ tình tỷ muội với Vương Chính Quân, rồi khi thái tử lên ngôi thì Vương Chính Quân được phong hoàng hậu. Không dừng lại, Phó thị tiếp tục tham vọng mong con trai làm vua.

Phim Tân Mẫu Nghi Thiên Hạ.

Nói chung phim cung đấu motip nếu không phải nữ nhân đấu nhau tranh sủng. Thì cũng đấu nhau để con trai mình làm vua. sau khi Hán Nguyên đế qua đời. Vương Chính Quân lên ngôi lấy hiệu Hán Thành đế. Nhưng vị hoàng đế trẻ này lại bất tài ham mê tửu sắc. Phó thị âm mưu đưa 2 chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức vào cung làm phi tần của hán Thành đế. Khiến Hán Thành đế u mê bỏ bê triều chính.

Cuối cùng Hán Thành đế vì dùng xuân dược quá độ trong lúc vui vẻ thì đột tử. Số phận 2 chị em Triệu thị cũng đi theo hoàng đế. Vì hoàng đế không có con trai nối nghiệp, Vương Chính Quân và triều đình đành đưa con cháu của Phó thị lên ngôi, tuy nhiên họ không cho Phó thị can thiệp triều chính. Vương Chính Quân theo lịch sử là hoàng hậu, thái hậu, /thái hoàng thái hậu sống thọ nhất nhà Hán.

Add your comment

Your email address will not be published.