[Thuyết Minh] Phim Quyết Chiến Anh Hùng trọn bộ

Phim Quyết Chiến Anh Hùng

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim Quyết Chiến Anh Hùng trọn bộ.

Diễn viên Hầu Dũng, Lưu Phương Mẫn, Lý Thừa Phong, Giải Huệ Thanh.

Phim Quyết Chiến Anh Hùng kể về câu chuyện của một thế hệ danh tướng thời chống Nhật. Tướng quân Phạm Trúc Tiên, người trung thành với dân tộc. Và thề sẽ bảo vệ tinh thần chống Nhật, cứu nước của Liêu Thành. Đích thân tướng Phạm Trúc Tiên dẫn đầu toàn bộ quân của mình giao chiến trên chiến trường ác liệt với quân đội Nhật Bản.

https://www.youtube.com/watch?v=s8qKdg-IvmA

Add your comment

Your email address will not be published.