[Thuyết minh] Phim Nữ Điệp Viên Bóng Ma trọn bộ

[Thuyết minh] Phim Nữ Điệp Viên Bóng Ma trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Diễn viên : Đào Huệ, Triệu Ngạn Dân, Từ Chính Vận.

Nội Dung phim Nữ Điệp Viên Bóng Ma Chung Hiểu Hà là gián điệp của một tổ chức. Trong 1 lần thực hiện nhiệm vụ tìm tài liệu quan trọng của nhật, nhờ sự nhanh nhẹn và dũng cảm, cô đoạt được tài liệu và vô tình cũng trở thành mục tiêu trong mắt của quân Nhật.

Phim Nữ Điệp Viên Bóng Ma.

Vì sự viện này mà cấp trên của cô đã ra tay sát hại vị hôn phu của cô. Chung Hiểu Hà trong quá trình trả thù đã phát hiện ra được nhiều sự thật liên quan đến gia đình của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=TauuoZfmzKY

Add your comment

Your email address will not be published.