[Thuyết Minh] Phim Máu Và Vinh Quang trọn bộ

Phim Máu Và Vinh Quang trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim Máu Và Vinh Quang trọn bộ.

Diễn Viên : Phàn Thiếu Hoàng, Lưu Tư Đồng, Ngụy Xuân Quang,..

Nội Dung Quân đội bị phân tán sau trận đánh ở Hồ Nam lần thứ tư. Nhị Long dẫn đầu một nhóm anh em trở về quê hương đánh du kích với quân Nhật. Sau một loạt hiểu lầm, anh gia nhập đội du kích của Tân Tứ cùng nhau chiến đấu chống lại quân Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=F6e8aKdpHjg

Add your comment

Your email address will not be published.