[Thuyết Minh] Phim HỒNG ANH KIẾM trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim HỒNG ANH KIẾM trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Diễn viên: Huỳnh Hải Băng, Từ Bách Huỷ, Tương Bân, Tăng Diệc Vi.

Nội dung Phim HỒNG ANH KIẾM cào năm thứ hai mươi bảy của Trung Hoa Dân Quốc. Người Nhật đã bắt Cát Đạo Nguyên chỉ huy của “Quân cứu quốc chống Nhật”. Và công khai hạ nhục người dân Trung Quốc dưới danh nghĩa một cuộc thi võ thuật. Cùng lúc đó thủ lĩnh Thanh Long Trại từ trên núi xuống để giết Cát Đạo Nguyên. Trả thù cho sư phụ của mình, nhưng thấy bọn Nhật chà đạp danh dự võ thuật Trung Hoa, cô quyết gác lại mối hận thù cá nhân và đứng lên chiến đấu với quân Nhật. Cuộc thi võ thuật Nhật Bản Sakamoto đã bị sốc trước kỹ năng của nữ thủ lĩnh Thanh Long Trại.

Phim HỒNG ANH KIẾM.

Cát Sơn Hạo con trai của Tham Mưu Tác Chiến của Quốc Dâng Đảng nghe tin cha bị thổ phỉ sát hại. Anh dẫn quân lên núi đòi món nợ gi.ết cha với thủ lĩnh Thanh Long Trại. Kể từ đó mối “nghiệt duyên” của 2 người bắt đầu từ đây. Với tinh thần yêu nước chống Nhật Doãn Tố Như cùng với Cát Sơn Hạo dẫn dắt Thanh Long Trại đầu quân vào Quốc Dâng Đảng. Nhưng vì xuất thân là thổ phỉ nên luôn bị cấp trên xem thường chèn ép. Mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao đây liệu Thanh Long Trại có làm phản?

Add your comment

Your email address will not be published.