[Thuyết Minh] Phim Hoa Hồng Thép Gai trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim Hoa Hồng Thép Gai trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim Hoa Hồng Thép Gai trọn bộ.

Diễn Viên : Ôn Tranh Vanh, Trần Hạo,…

Đỗ Bích Ngân làm việc cho ĐCS kháng Nhật còn gia đình chồng cô lại theo Nhật. Từ đó cô dùng gia cảnh đặc biệt của mình để âm thầm làm gián điệp. Và mật báo thông tin cho cấp trên, dẫn dắt đội của cô cùng chống Nhật.

https://www.youtube.com/watch?v=9O8m75cITUw

Add your comment

Your email address will not be published.