Thuyết Minh | Phim Hồ Sơ 920 trọn bộ

Phim Hồ Sơ 920 trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Diễn viên : Vương Lạc Dũng, Đinh Dũng Đại,…

Nội Dung Phim Hồ Sơ 920 trong cuộc Kháng chiến chống Nhật xâm lược. Nhật Bản đã vạch ra một loạt kế hoạch thâm độc. Cố gắng gài bẫy các tướng lĩnh Trung Quốc chống Nhật và phát động chiến tranh.

Phim Hồ Sơ 920.

Đồng thời bí mật lập “kế hoạch 920” để tìm kiếm nguồn uranium của Trung Quốc và chế tạo bom nguyên tử. Viên Phi, người đột nhập vào căn cứ của kẻ thù. Bị tổ chức nghi ngờ là kẻ phản bội, liệu anh sẽ làm thế nào để tìm ra hồ sơ?

https://www.youtube.com/watch?v=3QfxN72ulxI

Add your comment

Your email address will not be published.