[Thuyết Minh] Phim Hai Đầu Chiến Tuyến trọn bộ

[Xem Phim] Phim Hai Đầu Chiến Tuyến trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Phim Hai Đầu Chiến Tuyến.

Hai Đầu Chiến Tuyến.

Diễn viên : Vương Đình, Tần Hải Lộ, Hàn Thư Thư,…

Bộ phim Hai Đầu Chiến Tuyến kể về câu chuyện huyền thoại của một cặp anh em song sinh. Nhưng khác nhau từ tính cách đến chí hướng, từ những rắc rối xảy ra với cả hai. Sự đối lập ban đầu dần dần hướng tới hợp tác để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh chung là bảo vệ tổ quốc.

https://www.youtube.com/watch?v=b1Z9_ym2fcg

Add your comment

Your email address will not be published.