[Thuyết Minh] Phim Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ trọn bộ

Phim Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Nội dung phim Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ nói về nước Tần đầu thời chiến quốc bị suy yếu do mâu thuẫn nội bộ bị các nước Sơn đông khinh miệt bị gọi là “man Tần”, “nhược Tần”, còn bị nước Ngụy hùng mạnh đánh chiếm đất Hà Tây, lãnh thổ bị thu hẹp, nước Tần từ một nước lớn thành một nước nhỏ yếu, vua Tần Hiếu công đã ra sức chiêu hiền, và tìm được một người tài nước Vệ tên là Vệ Ưởng, sau được phong ở Thương ấp, nên gọi là Thương Ưởng.

Phim Đại Tần Đế Quốc Phần Ⅰ

Ông từng sang nước Ngụy phục vụ, tuy nhiên không được trọng dụng. Vì vậy khi nghe thư chiêu hiền của vua Tần, ông đã hưởng ứng và nhanh chóng được vua Tần trọng dụng, cải cách của ông đã làm nước Tần hồi phục thành một nước lớn và trở nên hùng mạnh.

Sau này, nước Tần đã nhanh chóng phục hồi và lớn mạnh, đánh bại nước Ngụy, trở thành nước mạnh nhất trong Thất hùng. Phần 1 nói về cuộc cải cách của vua Tần Hiếu Công và quân sư Thương Ưởng, cùng với đó là cuộc chiến tranh ác liệt giữa nước Tần và nước Ngụy.

Câu chuyện về người Tần trong thời kỳ biến hóa này đầy cảm xúc, với nhiều mất mát và hi sinh. Họ đã hy sinh bản thân để thúc đẩy quá trình biến đổi của thời đại, và cuối cùng họ đã thống nhất với sáu miền để tạo nên nguồn gốc của văn minh Hà Hạ, một trang sử lịch sử đáng xem đáng nhớ.

Add your comment

Your email address will not be published.