Phim CÔNG TỬ XIN TỰ TRỌNG

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Đạo diễn: Vương Thục Chí.

Diễn viên: Lý Minh Nguyên, Đỗ Vũ Thần .

Phim CÔNG TỬ XIN TỰ TRỌNG kể về câu chuyện cảm động của nữ chính Vũ Hân Hoan. Người đã dũng cảm chiến đấu chống lại các thế lực tà ác trong trò chơi VR “Công Tử Khi Nào Thôi”. Nhờ đó có được tình yêu đích thực. Trong trò chơi, Vũ Hân Hoan bị ép xem mắt, gặp hộ bộ thị lang Công Tử Vũ. Hai người đấu trí đấu dũng, dần nảy sinh tình cảm.

Add your comment

Your email address will not be published.