Thuyết Minh | Phim CHIẾN DỊCH MÁU trọn bộ

Thuyết Minh | Phim CHIẾN DỊCH MÁU trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38

Diễn viên: Từ giai, Vương Văn Kỳ, Quách Gia Minh.

Nội dung phim CHIẾN DỊCH MÁU kể về năm 1940, tình hình kháng chiến ở khu vực Chiết Đông ngày càng căng thẳng. Đảng viên cộng sản Tiêu Hàn nhận lệnh trở về quê hương Vọng Hải, xây dựng đội vũ trang độc lập bảo vệ Vọng Hải. Sau khi kế hoạch Vọng Hải thất thủ, Tiêu Hàn dẫn theo đội quân tiếp tục kiên trì đánh du kích chống Nhật ở vùng núi gần đó.

Phim CHIẾN DỊCH MÁU.

Sau đó đội quân này dưới sự lãnh đạo của Tân Tứ quân đã liên tục giành thắng lợi, căn cứ địa ngày càng mở rộng. Nhưng lúc này quốc dân đảng lại mưu đồ liên kết với giặc Nhật tiêu diệt đội ngũ kháng Nhật của cộng sản.

Add your comment

Your email address will not be published.