[Thuyết Minh] Phim CHIẾN BINH ĐỘT KÍCH trọn bộ

Phim CHIẾN BINH ĐỘT KÍCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Diễn viên: Tào Hy Văn, Lăng Tiêu Túc, Phó Trình Bằng.

Phim CHIẾN BINH ĐỘT KÍCH kể về thời kỳ hai đảng cộng sản – quốc dân hợp tác, Thẩm Quân Di vốn là tiểu thư nhà giàu theo nghề nhà báo, vì nhìn thấy sự gian khổ trên chiến trường, cô quyết tâm tham gia công tác cứu giúp của hiệp hội trẻ em thời chiến.

Phim CHIẾN BINH ĐỘT KÍCH.

Tại đây cô gặp gỡ Phương Giám Minh, đại đội trưởng quân quốc dân đảng nhưng thân phận thật là đảng viên cộng sản. Phương Giám Minh cứu Thẩm Quân Di khỏi hiểm nguy, cả hai cùng kề vai sát cánh trên chiến trường.

Add your comment

Your email address will not be published.