[Thuyết Minh] Phim BIỆT ĐỘI TRUY HUNG trọn bộ

[Thuyết Minh] Phim BIỆT ĐỘI TRUY HUNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim BIỆT ĐỘI TRUY HUNG trọn bộ.

Đạo diễn: Lưu Chương Mục.

Diễn viên: Từ Chính Khê, Diêu Địch, Vương Tân.

Phim BIỆT ĐỘI TRUY HUNG kể về nhóm điều tra tội phạm 6 người hợp sức phá án. Trong đó chủ chốt là bác sĩ pháp y Liêu Nham và chuyên gia tâm lý tội phạm Lương Mạch Kỳ. Họ nhiều lần dấn thân hiểm nguy, cuối cùng dựa vào can đảm và trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ.

Add your comment

Your email address will not be published.