Phim Hấp Dẫn 2024 | NỮ LANG TÒNG QUÂN Full

NỮ LANG TÒNG QUÂN

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Đạo diễn: Lam Chí Vỹ.

Diễn viên: Lưu Tiểu Tiểu, Thẩm Thái, Mã Kính Hàm.

Phim NỮ LANG TÒNG QUÂN kể về thời kỳ đầu kháng chiến, cô gái Hoa Thủy Tiên dưới sự dẫn dắt và giúp đỡ của người chồng là chỉ đạo viên Bát lộ quân Mã Thiên Long, từ một thiếu nữ nhà nông lỗ mãng dần trở thành nữ chiến sĩ Bát lộ thông minh dũng cảm.

Add your comment

Your email address will not be published.