Hồng Kong

ĐẶC CÔNG SƠ CẤP

Diễn viên: Lâm Phong Diệp, Trịnh Lưu Trí. Phim ĐẶC CÔNG SƠ CẤP Doãn Tự cùng thiên tài A Lãng trong quá trình đièu tra âm mưu cấu kết của đốc quân và người Nhật, tình cờ làm quen đại tiểu thư Khánh bang và anh chàng thổ phỉ nhiệt huyết, họ cùng nhau chống […]

Read More